I  ASIAN  CLUBS  DEAF  CHESS  CHAMPIONSHIPS

 

Almaty, Kazakhstan  1st-10th October 2003

 

 

 

                                                                                                 9 Rounds - Points

 

1.

Almaty 1 Kazakhstan 14,5

                (A.Nauryzgaliev E.Shevchuk)

 

2.

Almaty 2 Kazakstan 13,5

               (G.Pushkarev - M.Rozhkov - S.Begakhmet)

 

3.

Issyk-Kul Kyrgyzstan 13

               (A.Abdybaikov - E.Kim)

 

4.

Taraz Kazakhstan 10,5

               (B.Nurymov - M.Purtseladze)

 

5.

Tashkent 1 Uzbekistan 9,5

               (S.Isadzhanov - S.Kadyrov)

 

6.

Bratsk 2 Russia 8

               (S.Ponomarev - S.Arakelyan)

 

7.

Tashkent 2 Uzbekistan 7,5

               (L.Jarovoy - F.Koshimov)

 

8.

Bratsk 1 Russia 6

               (V.Solovey - R.Mezhetskiy)

 

9.

New Delhi 1  India 5

               (J.K.Deepak - K.Subhash)

 

10.

New Delhi 2 India 2,5

               (K.K.V.Kirit - K.H.Manoj)

 

 

 

FIDE Arbiter

Mrs.T.N.Gudova

 

 

Home Page