Telia Nattjanster Norden AB (Telia DK): 1876-1877

Previous     Index    Next

1876 / TELIA01
100
31/12/2008
Talekort - pink strips
1877 / TELIA02
200
31/12/2007
Talekort - pink strips
Previous     Index    Next

Last Update: 13/01/2009