TDC Mobil A/S: 1776-1800

Previous     Index    Next

1776 / TDCS01


SIM Teledanmark Mobil1777 / TDCS02


SIM - kort 23 (grey)
1778 / TDCS03


SIM - kort 40 (grey)
1779 / TDCS04


SIM - Vic (Menir) 23
1780 / TDCS05


SIM - Viv (Menir) 21
1781 / TDC01
100 Kr
31.dec.2001
MobilTid handphone (red)
1782 / TDC02
100 Kr
31.dec.2001
MobilTid handphone (dark red)
1783 / TDC03
200 Kr
31.dec.2001
MobilTid handphone (blu)
1784 / TDC04
200 Kr
31.dec.2001
MobilTid handphone (dark blu)
1785 / TDC05
50 Kr
30.06.02
MobilTid handphone (yellow)1786 / TDC06
100 Kr
30.juni.2002
MobilTid handphone (red)
1787 / TDC07
100 Kr
30.06.03
MobilTid handphone (red)
1788 / TDC08
200 Kr
30.06.03
MobilTid handphone (blu)
1789 / TDC09
100 Kr
30.juni.2003
VicTid handphone (red)
1790 / TDC10
50 Kr
30.juni.2003
VicTid handphone (pink)
1791 / TDC11
200 Kr
30.juni.2003
VicTid handphone (blu)
1792 / TDC12
50 Kr
31.12.2003
VicTid handphone (yellow)
1793 / TDC13
100 Kr
31.dec.2004
VicTid handphone (red)
1794 / TDC14
200 Kr
31.dec.2004
VicTid handphone (blu)
1795 / TDC15
50 Kr
30.juni.2004
Mobiltid - face of young man
1796 / TDC15a
50 Kr
30.juni.2004
Mobiltid - face of young man
1797 / TDC15b
50 Kr
31.dec.2004
Mobiltid - face of young man
1798 / TDC16
100 Kr
31.dec.2004
Mobiltid - face of young woman
1799 / TDC17
100 Kr
31.12.2004
Mobiltid - face of young woman
1800 / TDC18
200 Kr
30.juni.2004
Mobiltid - face of man
Previous     Index    Next

Last Update: 13/01/2009