GAMBIA: 0001-0015

Index

1 / GM01
125 u.

Blue Logo (Chip: SC4 af.)
2 / GM02
60 u.

Orange Logo (Chip: SC4 af.)3 / GM03
125 u.

Blue Logo (Chip: SC4 af.)
4 / GM04
125 u.

Blue Logo (Chip: SC4 af. No hole)
5 / GM05
60 u.

Orange Logo (Chip: SC5)
6 / GM05a
60 u.

Orange Logo (Chip: SC5 No hole)
7 / GM06
125 u.

Blue Logo (Chip: SC5)
8 / GM06a
125 u.

Blue Logo (Chip: SC5 No hole)
9 / GM07
60 u.

Orange Logo (Chip: SC7)
10 / GM08
60 u.

Meridien Biao Bank (Chip: SC7)11 / GM09
125 u.

Kingfisher (Chip: SC7)12 / GM10
125 u.

Young girl in Colourful Dress (Chip: SC7)13 / GM11
60 u.

Coca Cola - Cardex 95 (Chip: SC7)14 / GM12
125 u.

Ndama Cattle (Chip: SC7)15 / GM13
125 u.

Abyssinian Roller (Chip: SC7)

Index

Last Update: 05/04/2006