Type: Multímetro Fluke 75 IIITechnical Specifications
DCVMaximum Voltage:
Fluke 70, 73, 21, 75: 600V
Fluke 23, 77, 26, 79: 1000V
Basic Accuracy: 0.3%

Maximum Resolution: 0.1 mV
ACVMaximum Voltage:
Fluke 70, 73, 21, 75: 600V
Fluke 23, 77, 26, 79: 1000V
Basic Accuracy:
Fluke 70, 73, 21, 75, 23, 77: 2%
Fluke 26, 79: 1.5%
Maximum Resolution:
Fluke 70, 73, 21, 75, 23, 77: 1 mV
DC & AC currentMaximum Amps:
10A continuous (except Fluke 70)
Maximum Resolution:
Fluke 73, 21, 75, 23, 77: 0.01 mA
Fluke 26, 79: 0.001 mA
ResistanceMax Resistance:
Fluke 70, 73, 21, 75, 23, 77: 32 M
W
Fluke 26, 79: 40 M
W
Basic Accuracy:
Fluke 70, 73, 21, 75, 23, 77: 0.5%
Fluke 26, 79: 0.4%
Maximum Resolution:
Fluke 70, 73, 21, 75, 23, 77: 0.1
W
Fluke 26, 79: 0.01
W
Capacitance0.01 nF -9,999 µF (26, 79 only)
Frequency1.0 Hz to 20 kHz (26, 79 only)

Back to main