Schegge di cultura napoletana...

home
previous
next
Firefox 2

Vire Nàpule e po' Muore

Na vote se riceva:- Vire Nàpule e po' Muore.
Oppure:- Se Salierno tenesse o puorte, Nàpule essa muorte.
O primme case o pozze spiegà:-
Na vote, partenne ca nave imma passate vicine all'isolotte é Muore.
Era chiare c'avenne lassate Nàpule évana viste Muore, senza murì.
O siconde case stà sotte a l'uocchie é tutte quante nuje.
Salierno mo' o tene nu puorte.  E allore Nàpule è bell'e muorte!
Si Nàpule è muorte - é Napulitane stanne agonizzanne!
Nun se parle chiù a lengua nosta, struppiate é ogni manera.
Nun se vérene chiù scugnizze pa’ vie.
Sule Vuò cumprà e tràffeche ra matina à sera.
Nun se cure chiù chella culture che ce ha rate tantu splendore.
Arò stà chiù a museca nosta, arò stà tutte chella gente
ca se ‘ncantave cu Pulicenelle, che manduline?
Na vote rinte é viche bastave na nota pe fà nu cuncertine.
E pparule noste èrene tutte nu prufumme.
Mo' è tutte na puzza e nun ce stà manche chiù nu ciumme.
E' rimaste o scheletre ra Raffineria
e chella piovra é cemente che và ro Vesuvie à Ferrovia.
Ma si o Vesuvie se scete o si vene o terramote,
addò fuje tutte chella gente, a chi se vote?
Pure San gennare s'è stufate é tanta schifezza
é tant' abbanduone, é na città 'ntasate é munnezza.

G. Napolitano

medici senza frontiere